W jaki sposób?

Zajęcia logopedyczne w Gabinecie prowadzone są zgodnie z założeniami Metody Krakowskiej. Terapia logopedyczna prowadzona tym sposobem opiera się na wczesnej nauce czytania Metodą Symultaniczno-Sekwencyjną® opracowanej przez profesor Jagodę Cieszyńską oraz wykonywaniu ćwiczeń ogólnorozwojowych, które stymulują wszystkie funkcje poznawcze.

Zajęcia terapeutyczne (stymulacyjne) trwają 60 minut, pacjent pracuje z logopedą przy stoliku, w przypadku dzieci pożądana jest obecności rodziców. Terapeuta w trakcie ćwiczeń wykorzystuje interesujący i ciekawy materiał dydaktyczny dostosowany do wieku i potrzeb badanego.

Założenia metodologiczne nauki czytania Metodą Symultaniczno – Sekwencyjną® opierają się na:

  • strategii nauki czytania sylabami, ponieważ to sylaba a nie fonem jest najmniejszą jednostką percepcyjną, co dowiodły badania neurofizjologiczne,
  • wiedzy na temat funkcji symultanicznych (prawopółkulowych) i sekwencyjnych (lewopółkulowych) mózgu oraz możliwości współpracy obu półkul dzięki strukturze spoidła wielkiego,
  • powtórzeniu sekwencji rozwoju mowy dziecka i naśladowaniu etapów nabywania systemu językowego: powtarzania, rozumienia i nazywania; ujęcie rozwojowe,
  • terapii neurobiologicznej i mechanizmie neuroplastyczności mózgu (zmiana reprezentacji korowych w wyniku doświadczeń),
  • wiedzy na temat sposobów uczenia się (dopamina, hipokamp),
  • pobudzaniu neuronów zwierciadlanych,
  • minimalizacji systemu językowego i dopasowaniu go do indywidualnych potrzeb pacjenta,
  • założeniu, że percepcja słuchowa ma zasadnicze znaczenie dla budowania systemu językowego.

W trakcie zajęć wykorzystywane są różne rodzaje ćwiczeń ogólnorozwojowych, które wpływają na poszczególne zmysły, funkcje i sprawności:

SPRAWNOŚCI MOTORYCZNEJ PERECEPCJI SŁUCHOWEJ PERCEPCJI WZROKOWEJ OPERACJI MYŚLOWYCH PAMIĘCI
MOTORYKI DUŻEJ

MOTORYKI MAŁEJ

PRAKSJI ORALNEJ

ODBIÓR DŹWIĘKU

LOKALIZACJA DŹWIĘKU

ZAPAMIĘTYWANIE DŹWIĘKU

RÓŻNICOWANIE DŹWIĘKU

ŁĄCZENIE DŹWIĘKU Z INNYMI BODŹCAMI

SŁUCHU FONEMOWEGO

SPOSTRZEGANIA WZROKOWEGO

ANALIZY I SYNTEZY WZROKOWEJ

KLASYFIKOWANIA (KATEGORYZOWANIA)

SZEREGOWANIA

UKŁADANIA SEKWENCJI

MYŚLENIA PRZYCZYNOWO – SUKTKOWEGO

MYŚLENIA SYMBOLICZNEGO

MYŚLENIA PRZEZ ANALOGIĘ

SYMULTANICZNEJ

SEKWENCYJNEJ

Źródło informacji:
1. J. Cieszyńska, Szkoła Krakowska, http://www.konferencje-logopedyczne.pl/1,DoPobrania.html
2. J. Cieszyńska, 2011, Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych. Metoda krakowska, Kraków.
3. J. Cieszyńska, M. Korendo, 2008, Wczesna interwencja terapeutyczna, Kraków.