Rozwój mowy dziecka

Zadbaj o rozwój mowy Twojego dziecka.

Poniżej przedstawiono najbardziej charakterystyczne etapy rozwoju mowy dziecka.

Warto, aby rodzic przyjrzał się im bliżej i sam ocenił, czy nabywanie systemu językowego przez jego dziecko przebiega w sposób harmonijny. Należy jednak pamiętać, że każde dziecko rozwija się w indywidualny, osobliwy dla siebie sposób, dlatego podane niżej granice wieku mogą być nieco zmienne.

Kolorem zaznaczono najważniejsze etapy nabywania mowy, których wystąpienie jest warunkiem dalszego jej rozwoju!!!

Wiek w miesiącach Rozwój Mowy
2 – skupianie wzroku na twarzy osoby dorosłej,
– początki naśladownictwa (np. dziecko otwiera buzię wtedy, kiedy Ty to robisz)
– płacz, piszczenie, dźwięki podobne do gruchania gołębia,
– pierwsze samogłoski,
3 – odpowiadanie uśmiechem na uśmiech,
4 – gaworzenie – wypowiadanie sylab typu PA, MA, BA,
– wsłuchiwanie się w wypowiedzi osób dorosłych,
6 • gaworzenie samonaśladowcze (powtarzanie tych samych sylab, np. BA BA BA) – dziecko słyszy swoje realizacje dźwięków i je powiela,
8 – rozumienie wypowiedzi o charakterze emocjonalnym – dziecko rozumie proste treści połączone z ujawnianiem emocji w głosie oraz poprzez mimikę,
9 • gest wskazywania palcem – dziecko kieruje naszą uwagę w wybraną stronę, podąża wzrokiem za naszym wskazaniem,
10 – kształtowanie się intencji komunikacyjnej – dziecko zauważa, że konkretne dźwięki, w odpowiednich sytuacjach mają moc sprawczą, np. PA, NU NU, AM itp.,
• słowa zbudowane z sylab otwartych, np. MAMA, TATA, BABA,
12 – rozumienie prostych poleceń typu DAJ, ZRÓB PA,
– powtarzanie i wypowiadanie prostych, bliskich dziecku słów,
Wiek w latach Rozwój mowy
2 – stały wzrost słownictwa,
– dominacja wypowiedzi jednowyrazowych – dziecko posługuje się pojedynczymi wyrazami,
• początki wypowiedzi dwuwyrazowych – do ukończenia 2 lat dziecko MUSI łączyć dwa wyrazy ze sobą, np. MAMA DAJ, TATA AM, LALA PI (śpi) – wymowa jest niewyraźna,
– początki deklinacji i koniugacji – dziecko zaczyna odmieniać rzeczowniki i czasowniki, np. NIE MA MISIA, KOT ŚPI, TY CHODŹ,
– rozumienie prostych zdań – dziecko wykonuje proste polecenia słowne, np. PRZYNIEŚ BUTY, DAJ LALI JEŚĆ,
3 – stały wzrost słownictwa,
• w zakresie systemu fonetyczno – fonologicznego: brak samogłosek nosowych i spółgłosek dziąsłowych – Ą, Ę, SZ, Ż, CZ, DŻ, R, pozostałe głoski dziecko realizuje prawidłowo,
– budowanie zdań pojedynczych i złożonych, np. LALA JEST CHORA. JA TAŃCZE I OLA TAŃCZY. PÓJDZIEMY NA SPACEREK, BO ŚWIECI SŁOŃCE,
– językowe funkcjonowanie społeczne – dziecko wie, że dzięki językowi może nawiązywać kontakt z innymi,
4 – bogacenie słownictwa,
• pojawienie się głosek dziąsłowych – SZ, Ż, CZ, DŻ,
– rozwój narracji – dziecko buduje dłuższe wypowiedzi, potrafi opowiedzieć krótką historyjkę,
– duża ilość zadawanych pytań, zwłaszcza DLACZEGO?,
– nazywanie relacji przestrzennych, czasowych i przyczynowo – skutkowych – używanie słownictwa typu NA, POD, OBOK, W, PRZEDTEM, POTEM, BO, PONIEWAŻ,
– słownictwo emocjonalne, abstrakcyjne – dziecko nazywa emocje i uczucia,
5-6 • pełny zasób głosek – łącznie z najtrudniejszym R,
– budowanie spójnych, dłuższych tekstów,
– wzrost kompetencji komunikacyjnej – dziecko potrafi nawiązać rozmowę, w celu uzyskania konkretnego celu.