Dla kogo?

Diagnoza i terapia logopedyczna prowadzona w Gabinecie Logopedycznym PĘTELKA skierowana jest do:

 • osób posiadających wady wymowy,
 • dzieci dyslektycznych i zagrożonych dysleksją,
 • dzieci zagrożonych autyzmem oraz posiadających zaburzenia ze spektrum autyzmu,
 • dzieci z zespołem Aspergera,
 • dzieci z niezakończonym i opóźnionym rozwojem mowy,
 • dzieci z alalią,
 • dzieci z afazją dziecięcą,
 • dzieci z porażeniem mózgowym,
 • dzieci z niepełnosprawnością intelektualną,
 • dzieci z zespołem Downa,
 • dzieci z FAS (Alkoholowym Zespołem Płodowym),
 • dzieci dwujęzycznych,
 • dzieci jąkających się,
 • dzieci wymagających wczesnej stymulacji logopedycznej,
 • dzieci chcących nauczyć się czytać oraz poprawić jakość funkcji poznawczych,
 • wszystkich, którzy mają jakiekolwiek pytania i wątpliwości dotyczące mowy.