Pętelka - gabinet logopedyczny

Wyobraź sobie następującą sytuację:


Ziemia zostaje zaatakowana przez epidemię, w wyniku której wszyscy ludzie tracą umiejętność mówienia.
Jak wówczas wyglądałby świat? Jak ludzie komunikowaliby się ze sobą, przekazywali swoje potrzeby? Na czym polegałyby relacje międzyludzkie? O ile uboższe byłoby życie?

 

Język jest dobrem, którego często nie doceniamy. Już w starożytności Ezop napisał:
„Nie ma nic lepszego niż język, który jest łącznikiem życia społecznego, kluczem do wiedzy, organem prawdy i rozsądku.”